צוות הגנזך
מנהל כללי - הרב דוד סקולסקי
ייעוץ אקדמי - אסתר פרבשטין
תצלומים - צבי מאיר
מִחשוב - מרדכי אלתר
ארכיון דידקטי - יעקב רוזנבוים
ארכיון מסמכים - סימה שרייבר

מערכות מידע - ישראל אלתר

קשרי חוץ - צבי סקולסקי

ספרייה - אברהם גרפינקל

אחראית פרוייקטים - תמר שרייבר
רכזת תוכן ישראל נגלית לעין - ברוריה קופמן

מיון וקִטלוג - אורה גור

ארכיונאית - חיה שניידר

פרויקטים - טובה יוסקוביץ

הרצאות ותדרוך - חוה טורץ

ראיון ניצולים - חנה זינגר

עריכת לשון - דן הלוי
גרפיקה ועיצוב - "פידבק" - סטודיו לעיצוב ופרסום
דטה ודיגיטציה - יוכבד אלתר
מנהל אתר האינטרנט - מאיר תראל
סריקות - תהילה דרור
מטה דטה - טייבי וילמן

צוות מורות להוראת השואה:

דבורה סורסקי
אסתר צימרמן
חנה רוטנברג
חנה אדל

בעלי התפקידים בעמותה:

רחל יוד - יו"ר
שמואל גרנטשטיין - סגן יו"ר
זאב קונופניצקי - גזבר
יעקב הורן - מזכיר
נתן גבריאלוב - יו"ר ועדת הביקורת
אברהם אלתר - חבר ועדת ביקורת

חברי המועצה:

מתתיהו גרוזינגר - יו"ר המועצה
יצחק שטלברג
חיים דייטש
מאיר שלמה גרינברג
מרדכי דריימן
שאול בורז'יקובסקי
עבור לתוכן העמוד