ממעמקים קראתיך

התכנית "ממעמקים קראתיך" עוסקת בגטו קובנה, אחד מן הגטאות הבודדים שהוקמו בליטא. קורותיהם של היהודים בגטאות במזרח אירופה באו כבר לידי ביטוי במחקרים וגם ביחידות לימוד שונות, אך רק מעט עסקו עד כה בגטו זה שהחיים היהודיים בו היו עשירים ויחודיים, ואשר ראוי שיהיו קורותיו חלק מרכזי בתכנית הלימוד על הגטאות. המקורות ההיסטוריים המיוחדים ששרדו ממנו, שאלות ותשובות בהלכה, צילומים וכתבים יהודיים רבים, מאפשרים לבדוק את החיים בגטו מנקודת ראות יהודית, וזו מטרתה של תכנית זו.

יחידת הלימוד מעבירה לפני הלומד את החיים בגטו קובנה: תהליך הקמתו ושלבי קיומו, סבלותיהם ולבטיהם של יהודים והעמידה היהודית בגטו, כאשר נקודת המוצא ומוקד הדיון הם עדשת המצלמה ובצִדה השאלות ההלכתיות שנשאלו בגטו קובנה במהלך כל שנות קיומו.

היחידה מורכבת משני חלקים:

1. ערכה בת 18 כרזות (פוסטרים). הכרזות מכילות תמונות מחיי הגטו ושאלות הלכתיות שנשאלו בקובנה. בכל כרזה מוצג נושא מסוים מחיי הגטו ולבטיו, כאשר התמונה והשאלה מהוות נקודת פתיחה לשיחה (שיח-תמונה). העמדת התמונה והשאלה באותה כרזה מביעה את ההתמודדות הרוחנית-מוסרית של הגטו ומנהיגיו לאור המציאות הקשה.

2. חוברת הנחיה המביאה הצעות דידקטיות וקטעי העשרה לשיחה ולדיון.

החוברת כוללת:

  • מבואות היסטוריים על אודות קובנה, תולדותיה וקורות רבה של העיר. במבואות מופיעים גם סרגל זמן ומפה, כל אלו מהווים כלים למורה ולמדריך בתהליך הדיון המלווה את כל היחידה.
  • יחידות הבנויות על פי הכרזות, בכל אחת מהן הצעה דידקטית: קטעי העשרה בנושא הכרזה ממקורות היסטוריים שונים. הקטעים הם רבים ומגוונים, ומתוכם יבחר המורה את הקטעים המתאימים ללומדים.

עבור לתוכן העמוד